Rosenkilde
og Gregersen

– et ungt, kompetent og ambitiøst advokatkontor
med speciale i straffesager

Velkommen

Stærke juridiske kompetencer

I kombination med et ukueligt engagement undervejs i hele forløbet af din sag.

Daniel Rosenkilde

Jeg har gennem hele min karriere udelukkende beskæftiget mig med straffesager.
Først i ca. 10 år som anklager og siden som forsvarsadvokat.

Asser Gregersen

Jeg har arbejdet med straffesager stort set hver dag siden 2010, og kender derfor indgående både reglerne, systemet og de mennesker, som du kommer til at møde som sigtet.

Mette Henriksen

Juridisk assistent

Opstår der spørgsmål vedr. berammelser, fremsendelse af sagsakter og praktiske spørgsmål bedes du kontakte Mette Henriksen.

Ditte Bach

Stud.jur.

Ditte er kontorets student og studerer ved siden af på Københavns Universitet. Ditte bistår Asser og Daniel med juridiske opgaver.

Et samarbejde tilpasset dine personlige forhold

I et tæt samarbejde med dig kæmper vi for at opnå det bedst mulige udfald af sagen: frifindelse, eller hvis det ikke er muligt, den mildeste sanktion, der er tilpasset dine personlige forhold og situation.

SENEsTE NYT

Følg med på Facebook

Få de seneste opdateringer fra Rosenkilde og Gregersen