Lovpligtige oplysninger

Ejerforhold

Rosenkilde og Gregersen er et kontorfællesskab, der består af Advokatfirmaet Daniel Rosenkilde (cvr. nr. 38731572) og Advokatfirmaet Asser Gregersen (cvr. nr. 38479687), der indehaves af henholdsvis advokat Daniel Rosenkilde Larsen og advokat Asser Lyngs Gregersen. Advokatfirmaerne anvender ikke aftaler om lovvalg eller værneting.

Advokat Daniel Rosenkilde Larsen og advokat Asser Lyngs Gregersen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Som medlemmer af Advokatsamfundet er advokaterne omfattet af reglerne om god advokatskik, de advokatetiske regler samt Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem. Det er derfor muligt at klage over advokaterne og salærer til Advokatnævnet. Du kan læse mere om klagemulighederne på Advokatsamfundets hjemmeside her.

Advokatnævnet kan kontaktes via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk eller ved brev til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Vi er specialiserede som forsvarsadvokater og arbejder udelukkende med dette område.

Forsikring

Både Asser og Daniel er forsikret gennem CNA forsikring, Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salærforhold

Du skal kun betale for advokatens bistand, såfremt du findes skyldig. Findes du skyldig, fastsættes salæret til advokaten som hovedregel af dommeren, når sagen afsluttes i retten. Det vil efterfølgende være det offentlige, der opkræver beløbet – sammen med eventuelle andre sagsomkostninger – hos den dømte.

Dommeren fastsætter salæret efter faste takster og salæret er således det samme ligegyldigt hvilken advokat, du vælger. Du kan se de for tiden gældende takster her. Taksterne tager udgangspunkt i en timepris på kr. 1.965,00 med tillæg af moms, i alt kr. 2.456,25.

Hvis advokaten skal køre langt i forbindelse med retsmøder, fængselsbesøg mv. kan det blive nødvendigt at aftale, at du afholder omkostningerne til transport mv. I visse tilfælde kan retten ligeledes beslutte, at den sigtede skal betale disse omkostninger, hvis der eksempelvis er tale om et fast klientforhold, og du har bedt om, at advokaten bistår dig igen. Uanset om det er aftalt direkte med advokaten eller om det sker efter rettens beslutning, vil du blive oplyst nærmere om dette fra sagens start.

Din advokat er ved sagens opstart forpligtet til at oplyse dig om det anslåede honorar i det omfang, at det er muligt. Vores honorar i en straffesag fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster og med hensyntagen til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Daniel Rosenkilde har konto i Jutlander Bank: 9235-2073930947

(cvr. nr. 38731572)

Advokatfirmaet Asser Gregersen har konto i Jutlander Bank : 9235-2073952444

(cvr. nr. 38479687)

Rosenkilde og Gregersen. Navnet lyder traditionelt, men vi er to unge nytænkende advokater med speciale i straffesager.

SENEsTE NYT

Følg med på Facebook

Få de seneste opdateringer fra Rosenkilde og Gregersen

Jeg accepterer brug af cookies til trafikmåling og optimering - jeg kan til enhver tid ændre mine indstillinger via vores privatlivspolitik.