Forsvarsadvokat København

Få en kompetent & ambitiøs forsvarsadvokat i København hos Gregersen & Rosenkilde – speciale i straffesager. 

Du kan forvente et tæt samarbejde med os og vi er ved din side hele vejen. Det sikrer dig bedste resultat, når du vælger os. 

Forsvarsadvokat i København med speciale i straffesager

En straffesag kan være af meget alvorlig karakter og det er vanskeligt at gennemskue dine rettigheder, love og regler.

Derfor helt afgørende, at du får en dygtig forsvarsadvokat, til at kigge og lægge en strategi for din sag.

Hvis du har brug for en kompetent forsvarsadvokat i København, til at levere et stærkt og robust forsvar – så står Rosenkilde & Gregersen klar til at tage dit forsvar i sagen.

Vi bestræber os på at levere det bedste forsvar for dig, med en kombination af vores stærke juridiske kompetencer og et ukueligt engagement under hele forløbet af din sag.

Vi har et stort indgående kendskab til forholdene i alle slags straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet, vold, drab, røveri, afpresning, udvisning og flere andre specifikke sager.

Samtidig har vi et omfattende kendskab til politiet og dets efterforskningsmetoder. Vi ved hvad domstolene vil lægge vægt på, hvis din sag skal afgøres i retten.

Vi har bl.a. arbejdet med følgende store sager det seneste år:

  • Shelter-sagen fra Bornholm
  • Terrorsagen med 20 anholdte i 2019

Sagerne har været omtalt i Berlingske, New York Times, Politikken, TV2, BT, EB, Information og en del flere.

Som klient hos os vil du altid modtage en professionel og dedikeret indsats af netop dén advokat, du har valgt til at repræsentere dig.

Kompetent og ambitiøs forsvarsadvokat i København

Vi bestræber os på at være den bedste og mest kompetente forsvarsadvokat i København og tilstræber at levere det mest optimale forsvar i din sag.

Vi har en ambitiøs tilgang til alle vores straffesager og i et tæt samarbejde med dig, kæmper vi for at opnå frifindelse eller den mildeste sanktion, der er tilpasset dine personlige forhold og situation.

Vi hjælper dig under hele straffesagens med bistå i forbindelse med afhøringer hos politiet, grundlovsforhør og en evt. periode med varetægtsfængsling.

Hvis du bliver frifundet, hjælper vi dig med at søge erstatning, ligesom vi sørger for at varetage dine rettigheder under et afsoningsforløb.

Kontakt os - helt uforpligtende

Ring til os på 26 33 33 18 – Så kan vi tage en inddelende og uforpligtende samtale eller møde om din sag.

Hvad kan en forsvarsadvokat hjælpe med?

Der findes flere forskellige typer advokater, og du er muligvis i tvivl om hvad en forsvarsadvokat kan hjælpe dig med.

Forsvarsadvokater har speciale indenfor strafferetten i dansk lovgivning. Som forsvarsadvokat, er vi private og uafhængige. Det vil sige at vi ikke arbejder for det offentlige. Det bliver løbende kontrolleret, at vi ikke har andre interesser end klientens. Derudover har vi som forsvarsadvokater en skærpet tavshedspligt.

Som forsvarsadvokater forsøger vi at få dig frifundet eller den få den mildeste straf, hvis ikke det er muligt at opnå frifindelse. Medvidere rådgiver vi om dine rettigheder og sørger for at de bliver respekteret af myndigheder og domstole. Vi gennemgår politiets beviser og sørger for at orientere dig omkring straffesagens forløb.

Vi deltager i retsmøder på dine vegne og bistår ved dig ved afhøringer hos politiet. De fleste straffesager bliver afgjort i retten og der bruges som oftest mere tid på afhøringer af vidner og producere , end hvad andre typer advokater gør.

SENEsTE NYT

Følg med på Facebook

Få de seneste opdateringer fra Rosenkilde og Gregersen